Sedan inköpet av Vulkteknik år 2011 ingår vulkning/beläggning i vårt helhetskoncept. Vi tillhandahåller försäljning av transportband, drivrullar och gummi av de flesta kvaliteter. Vi utför montage av transportband, skrapor, allmänt underhåll och ombyggnader av transportörer och på-lastare m.m.

För kunder som LKAB, SSAB, Boliden och andra utför vi vulkning av driv- och
vändtrummor, transportband med modern varmvulkningsutrustning, autoklavering samt varmvulkning i stationär ugn av drivtrummor. För processen
använder vi två ugnar, som är 1,5 x 3 m respektive 1,95 x 7 m.

Piteå Industriteknik/Vulkteknik kan hjälpa till vid projekteringsfasen och vid
montering på plats ute hos kund, tack vare en modern och fullt utrustad
fordonspark. Dessutom har vi olika storlekar och längder av transportband
och slitgummi i det flesta dimensioner och andra transpotörkomponenter som
konstruktionsplats, bandstyrningar m.m. på lager till försäljning.

Kunder & samarbetspartners