I vår svetsverkstad tillverkas stålkonstruktioner i olika storlekar,
maskiner renoveras och reparationer utförs.

I gummiverkstaden förbereds transportband med mera för montage
medan slitna valsar och rör får ny gummibeläggning i våra autoklaver.

Kunder & samarbetspartners