Piteå Industriteknik AB

Företaget grundades 1999 av Bosse Vikström från Piteå. Affärsidén är att utföra service och underhåll samt leverera produkter och tjänster av hög kvalité till basindustrin. Vi utför främst uppdrag till pappers och gruvindustrin samt värmeverk och sågverk. Våra kunder finns i hela Norden. Vi är mån om kunderna och vill verkligen göra ett bra, seriöst och noggrant utfört arbete. Att vara snabbt på plats och hitta bra lösningar är vår melodi! Många års erfarenhet har gett oss en bred kompetens och goda kunskaper inom ett stort område. Inget uppdrag är omöjligt eller för svårt för oss. Vår bestämda uppfattning och inställning är att det mesta går att lösa!

Vulkteknik i Luleå AB

Vulkteknik grundades 1989. Företaget köptes upp 2011 av Piteå Industriteknik AB och ingår nu i vårt helhetskoncept. Vulkteknik tillhandahåller försäljning av transportband, drivrullar och gummi av de flesta kvalitéer. Vi utför montage, band, skrapor, allmänt underhåll och ombyggnader av transportörer och pålastare mm.

Hållbart för medarbetare och miljö

Den viktigaste resursen för Piteå Industriteknik är våra anställda. Vi vinnlägger oss om en bra arbetsmiljö med ändamålsenlig utrustning för att förbygga arbetsskador, och personalen får också friskvårdsbidrag. Medarbetarna genomgår löpande olika utbildningar, t.ex. HLR, truck,
travers, saxlift, traktor, Heta arbeten, Säkra band, riskanalys, SSG:s säkerhetsutbildning.

Vi bidrar också till omgivningen. Vi återvinner värme från maskiner för att värma upp våra lokaler och avfallssortering är en självklarhet. Socialt stöder vi ungdom genom idrottssponsring och reflexvästar på skolor.

På dessa sätt bidrar vi till att uppnå flera av de globala mål som ingår i Agenda 2030.